تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست‌های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه‌شده در پایگاه وب‌آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱-۲۰۲۰)
تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست‌های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه‌شده در پایگاه وب‌آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱-۲۰۲۰)

الهام عسکریان کاخ؛ سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 25-52

چکیده
  هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست‌گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی ...  بیشتر
ملاحظاتی درباره تشکیل دالان تسهیلات آماده در نظام بانکی ایران
ملاحظاتی درباره تشکیل دالان تسهیلات آماده در نظام بانکی ایران

اکبر کمیجانی؛ محمد علی دهقان دهنوی؛ سید عبدالحمید ثابت؛ حسین بازمحمدی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 79-102

چکیده
  از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف‌گذاری تورم به‌تدریج برای اجرای سیاست‌‌گذاری پولی مورد اقبال بانک‌های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه ...  بیشتر