منابع رشد اقتصاد ایران
منابع رشد اقتصاد ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 7 ، تیر 1384، ، صفحه 19-42

چکیده
  هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم پیش از انقلاب اسلامی (1356_1342) و برنامه ...  بیشتر
بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری (مطالعه موردی ایران)
بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری (مطالعه موردی ایران)

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 6 ، آذر 1383، ، صفحه 139-169

چکیده
  در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاست گذاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات کالا و صادرات غیرنفتی اهمیت خاصی در سیاست های بازرگانی کشور دارد. از این رو هدف این مقاله ارزیابی نقش بهره وری کل عوامل بر روی ...  بیشتر