رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان
رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان

محمد لشکری؛ عباس عرب مازار

دوره 0، شماره 6 ، آذر 1383، ، صفحه 25-44

چکیده
  جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم ...  بیشتر