رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار در کشورهای اسلامی درحال توسعه (D8): رهیافت معادلات همزمان
رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار در کشورهای اسلامی درحال توسعه (D8): رهیافت معادلات همزمان

رحمان سعادت؛ مجید مداح؛ پیام نادری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 127-151

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار با کاربرد انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) نرخ ارز واقعی ماهانه و با روش داده های پانل در قالب سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای(3SLS) ...  بیشتر
بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید
بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید

احمد جعفری صمیمی؛ صدیقه قلی‌زاده کناری

دوره 0، شماره 12 ، دی 1386، ، صفحه 45-58

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی و آزمون فرضیة اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی در 90 کشور درحال توسعه طی سال‌های (2003-1995) است. برای ...  بیشتر
بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک
بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک

تورج دهقانی

دوره 0، شماره 10 ، دی 1385، ، صفحه 163-174

چکیده
  نظریه سهمیه­بندی بازار از مهمترین نظریات ارائه شده مبنی بر رفتار کارتلی اوپک است. این نظریه که توسط آدلمن (Adelman) ارائه و بعدها توسط گریفین (Griffin) بسط داده شده و در حالت­های مختلف مورد آزمون واقع گردید، ...  بیشتر