بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن
بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن

محمود مشهدی احمد

دوره 0، شماره 23 ، تیر 1392، ، صفحه 157-186

چکیده
  مصرف از جمله مهم‌ترین موضوعات علم اقتصاد است. به همین خاطر، مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته است. در واقع، پرسشی که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد این است که نظریه مصرف متعارف چه ابعادی از واقعیات ...  بیشتر
نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام
نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام

یداللّه دادگر؛ مجتبی باقری تودشکی

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 115-136

چکیده
  الگوی مصرف یکی از عناصر محوری در نظام اقتصادی اسلام است. برای ترسیم الگوی مصرف، لازم است، سطوح مختلف مصرف در اسلام مورد بررسی واقع شود.مقاله حاضر درصدد است دریچه هایی از این بحث را بگشاید. پس از ذکر مقدمه ...  بیشتر
عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال
عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال

جواد فخار طوسى

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 137-168

چکیده
  این مقاله به تبیین سیاستهاى کلى حکومت على علیه‏السلام در زمینه منابع تأمین و نیز نحوه صرف بیت‏المال مى‏پردازد، در این بین آنچه در جمع‏آورى اموال عمومى مورد تأکید مى‏باشد اثبات ممنوعیت اعطاى ...  بیشتر