یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام
یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام

شمیم احمد صدیقى؛ محمد لشکرى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، ، صفحه 129-158

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله نقدی بر اصول مختلف اقتصاد نئوکلاسیک و بحثی درباره روش شناسی بدیل برای اقتصاد اسلامی است. این مقاله از یک طرف بعضی از انتقادات مطرح شده از سوی اقتصاددانان اسلامی در مورد روش شناسی ...  بیشتر