برآورد تاثیر حکمرانی خوب بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب
برآورد تاثیر حکمرانی خوب بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب

اسماعیل صفرزاده؛ ندا مظفری پور

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 244-265

چکیده
  امروزه رشد اقتصادی کم و نابرابری‌های گسترده، رشد فراگیر را در مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار داده است. رشد فراگیر یک مفهوم توسعه‌ای است که بر فرآیند رسیدن به رشد تمرکز دارد و با مشارکت مردم در فرآیند ...  بیشتر