اقتصاد اثباتى و دستورى
اقتصاد اثباتى و دستورى

فریتز مک‏لاپ؛ یدالله دادگر؛ محمدنقی نظرپور

دوره 0، شماره 2 ، مهر 1381، ، صفحه 151-184

چکیده
   مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عین حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک‏لاپ با روش بسیار مؤثرى به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم ...  بیشتر