عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال
عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال

جواد فخار طوسى

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 137-168

چکیده
  این مقاله به تبیین سیاستهاى کلى حکومت على علیه‏السلام در زمینه منابع تأمین و نیز نحوه صرف بیت‏المال مى‏پردازد، در این بین آنچه در جمع‏آورى اموال عمومى مورد تأکید مى‏باشد اثبات ممنوعیت اعطاى ...  بیشتر