پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى
پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى

محمد علی شاه آبادی

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 31-54

چکیده
  سیستم مدرن و پیشرفته بانک و بانکدارى در اقتصاد امروز جهان، شکل تکامل یافته نظام مالى و پولى جوامع گذشته است. جامعه اسلامى هم صرافخانه‏ها را در سیر تحولات نظام مالى خویش آزموده است؛ خدمات صرافخانه‏ها ...  بیشتر