شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران
شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران

سعید مشیری؛ محمد نادعلی

دوره 0، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 59-88

چکیده
  اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب‌های بسیاری در فعالیت‌های کلان اقتصادی مواجه بوده است. از جمله آن‌ها، فعالیت‌های بانکی در کشور است. سیستم بانکی کشور طی دهه‌های اخیر با مسایلی از قبیل؛ ملی ...  بیشتر