گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی
گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی

حسین صادقی سقدل؛ سید هادی مخزن موسوی

دوره 0، شماره 15 ، تیر 1388، ، صفحه 69-94

چکیده
  عدالت فصل مشترک کلیه مکاتب با رویکردهای اخلاقی است و همه آنان به نحوی برابری چیزی را خواسته و کلیه تصمیماتشان را در آن زمینه سامان داده‌اند. طرح سؤال «عدالت در چه چیزی؟» اولین گام در جهت عملیاتی ...  بیشتر