بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران

محمود یحیی‌زاده فر؛ وحید تقی‌نژاد عمران؛ سیاوش علیپور

دوره 0، شماره 15 ، تیر 1388، ، صفحه 49-68

چکیده
  حباب، به افزایش بی رویه، انحراف زیاد و پایدار قیمت‌ها از قیمت تعادلی در اثر عوامل غیر بنیادی اطلاق می‌شود. در واقع حباب قیمتی نوعی افزایش غیر واقعی و فزاینده در قیمت‌ها‌ست که ناشی از خوش بینی و واکنش ...  بیشتر