بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD
بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD

علی طیب‌نیا؛ ریحانه صفایی

دوره 0، شماره 14 ، دی 1387، ، صفحه 31-54

چکیده
  در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می‌گیرد. بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار ...  بیشتر
تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین
تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین

جعفر عبادی؛ علی طیب‌نیا؛ رضا آقابابائی

دوره 0، شماره 13 ، تیر 1387، ، صفحه 91-118

چکیده
  این مقاله به بررسی و تحلیل ویژگی‌های تجربیات موجود ایران در زمینه مالیه خرد و شناخت نقاط قوت و ضعف آن‌ها می‌پردازد. با تحلیل ویژگی‌های کلیدی هر یک از برنامه‌ها مقایسه‌ای میان شیوه‌های عملیاتی و شاخص‌های ...  بیشتر