فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران
فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران

اکبر کمیجانی؛ حسین کاوند؛ حسین عباسی‌نژاد

دوره 0، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 3-32

چکیده
  دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی استقلال سیاست پولی، علل ضعف آن و نقش عوامل مؤثر برآن معرفی شوند. به نظر می‌رسد که به علت تثبیت نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران و عدم واکنش آن به نوسانات متغیرهای اسمی، نقش ...  بیشتر
پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک
پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک

حسین عباسی‌نژاد؛ احمد محمدی

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 19-42

چکیده
  پیش‌بینی نرخ‌های ارز یکی از مسائل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن ...  بیشتر