بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک
بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک

تورج دهقانی

دوره 0، شماره 10 ، دی 1385، ، صفحه 163-174

چکیده
  نظریه سهمیه­بندی بازار از مهمترین نظریات ارائه شده مبنی بر رفتار کارتلی اوپک است. این نظریه که توسط آدلمن (Adelman) ارائه و بعدها توسط گریفین (Griffin) بسط داده شده و در حالت­های مختلف مورد آزمون واقع گردید، ...  بیشتر