مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران
مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران

محسن ابراهیمی؛ علیرضا قنبری

دوره 0، شماره 10 ، دی 1385، ، صفحه 139-162

چکیده
  قیمت­های نفت خام تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده و نوسانات زیادی دارند، که ریسک قیمت را بوجود می­آورند. ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت ...  بیشتر