مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا
مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا

محمد لشکری

دوره 0، شماره 10 ، دی 1385، ، صفحه 75-100

چکیده
  جانشینی پول به پدیده­ای اطلاق می­شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می­دهند بهجای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، ...  بیشتر
رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان
رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان

محمد لشکری؛ عباس عرب مازار

دوره 0، شماره 6 ، آذر 1383، ، صفحه 25-44

چکیده
  جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم ...  بیشتر