تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های 1381 و 1382
تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های 1381 و 1382

علی ملاحسینی

دوره 0، شماره 9 ، تیر 1385، ، صفحه 115-138

چکیده
  سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. لیکن سرمایه‌گذاران برای تحقق این امر نیاز به معیارهایی برای ارزیابی شرکت‌ها دارند. معیارهای سنتی ارزیابی از قبیل سود هر ...  بیشتر