بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)
بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)

احمد احمدپور؛ محمود یحیی‌زاده‌ فر؛ حسین میربلوک

دوره 0، شماره 8 ، آبان 1384، ، صفحه 85-104

چکیده
  سود نقدی و به ویژه تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طرفداران تحلیل‌ مبتنی بر شیوة تکنیکی معتقدند که بازدهی نوعی متغیر آماری است که مانند سایر متغیرها از الگوی ...  بیشتر