نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن
نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن

ناصر فرشاد گهر

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 5-26

چکیده
  این مقاله تلاش می­کند, یکی از اساسی ترین مسائل کشورهای نفت خیز یعنی عدم دستیابی به درآمد واقعی نفت را بررسی نماید. از همین روی ضمن کنکاشی گذرا بر پیامدهای اقتصادی, سیاسی و اجتماعی تأثیر کاهش بهای نفت ...  بیشتر