اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران
اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران

زینب یزدانی چراتی؛ مهدی شهرازی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 142-167

چکیده
  امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی‏ترین بخش‏های اقتصاد به شمار می‏آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش‏ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه‏ی اصلی برای هر اقتصادی ...  بیشتر