انطباق‌پذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت
انطباق‌پذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت

سمیرا سیف؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ منصور اسماعیل پور

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 300-326

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه‌های راکد برای توسعه‌ اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف ...  بیشتر