پویایی‌شناسی سیستم دریافت مالیات از املاک و مستغلات کلان‌شهر تبریز
پویایی‌شناسی سیستم دریافت مالیات از املاک و مستغلات کلان‌شهر تبریز

منوچهر حضرتی لیلان؛ علیرضا بافنده زنده؛ صمد عالی

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 267-296

چکیده
  این مقاله به منظور مدل‌سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، ...  بیشتر