عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در پیش‌‌‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در پیش‌‌‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

غلامرضا کشاورز حداد؛ علی ابراهیم نژاد؛ مرتضی گروسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 94-115

چکیده
  در فاصله سال‌های 87 تا نیمه 96 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام رشد قابل توجهی را از نظر سرمایه تحت مدیریت خود تجربه کردند، به طوری که در این بازه زمانی حجم سرمایه تحت مدیریت آنها به حدود 800 میلیارد ...  بیشتر