ارزیابی اثر ریسک سرایت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران و شناسایی بانک‎های پیوسته برای شکست (TCTF)
ارزیابی اثر ریسک سرایت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران و شناسایی بانک‎های پیوسته برای شکست (TCTF)

مصطفی سراج؛ رضا تهرانی؛ سعید فلاح پور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 153-175

چکیده
  بازار بین بانکی و فعالیت بانک‌ها در بازارهای مالی باعث به هم‌پیوسته شدن بانک‌ها شده است. این به هم ‎پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می‌شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به ...  بیشتر