پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک
پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک

حسین عباسی‌نژاد؛ احمد محمدی

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 19-42

چکیده
  پیش‌بینی نرخ‌های ارز یکی از مسائل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن ...  بیشتر