راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی
راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی

سیّد عبّاس موسویان

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 115-132

چکیده
  واحدهای اقتصادی دوگونه نیاز مالی خود را از طریق بانک‌ها تأمین می‌کنند. نخست نیازهای مالی متعارف و قابل برنامه‌ریزی که به‌ طور معمول از تسهیلات عادی بانک‌ها استفاده می‌کنند، دوم نیازهای مالی غیرمتعارف ...  بیشتر