بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران
بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران

یداللّه دادگر؛ روح الله نظری

دوره 0، شماره 24 ، دی 1392، ، صفحه 63-86

چکیده
  تئوری اقتصاد جرم و جنایت توسط گری بکر[1] وارد علم اقتصاد شد. پژوهشگران زیادی به تحقیق پیرامون جنبه‌های اقتصادی جرم و جنایت پرداختند. در این مقاله با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌ها‌ی توزیعی(ARDL) ...  بیشتر