بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO)
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO)

علی مفتخری؛ محمد جعفری؛ اسمعیل ابونوری؛ یونس نادمی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 153-174

چکیده
  جنبه­ها و حوزه­­های مختلفی در کشورهای درحال‌توسعه همواره متأثر از فرار مغزها بوده است. در واقع مهاجرت نخبگان یکی از چالش­هایی است که این کشورها با آن روبه­رو هستند. بررسی نتایج تأثیر متغیرهای ...  بیشتر