شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین( مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین( مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)

الهه بهلولوند؛ سید هادی عربی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 168-197

چکیده
  فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می‌کند و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، ...  بیشتر
بررسی اقتصاد سالمندی و ارائه طرح درس جهت آموزش در دانشگاه‌های ایران
بررسی اقتصاد سالمندی و ارائه طرح درس جهت آموزش در دانشگاه‌های ایران

هادی عربی؛ مهدیه شاه جمالی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 203-232

چکیده
  سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست‌و‌یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می‌شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر ...  بیشتر
بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در دوره‌های پیش از اعلام تعدیل سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در دوره‌های پیش از اعلام تعدیل سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران

سید هادی عربی؛ علی لطفی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 149-174

چکیده
  کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه‌گذاران بازار اوراق بهادار همواره از دغدغه‌ها و اهداف سیاست‌گذاران بازار سرمایه بوده است. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق ایجاد فرصت‌های برابر میان سرمایه‌گذاران ...  بیشتر
بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات)
بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات)

اکبر کمیجانی؛ سید هادی عربی

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 77-98

چکیده
  چرا کشورهای مختلف رژیمهای مختلفی را برمی گزینند؟ چرا حتی یک کشور معین در زمانهای متفاوت رژیمهای ارزی مختلفی را انتخاب می کند؟ این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی اهداف سیاستی، ویژگیهای ساختاری و شوکهای ...  بیشتر