بررسی واکنش نرخ اشتغال به ساختار مالیات در ایران
بررسی واکنش نرخ اشتغال به ساختار مالیات در ایران

حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی‌دوست؛ علی بابائی؛ محسن تارتار

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 127-160

چکیده
  موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه‏ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال ...  بیشتر
نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

حمید سپهردوست؛ شبیر مطیعی

دوره 0، شماره 19 ، تیر 1390، ، صفحه 131-144

چکیده
   این مقاله سعی دارد به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با جریان‌های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده خالص به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (1386-1383) ...  بیشتر