بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO)
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO)

علی مفتخری؛ محمد جعفری؛ اسمعیل ابونوری؛ یونس نادمی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 153-174

چکیده
  جنبه­ها و حوزه­­های مختلفی در کشورهای درحال‌توسعه همواره متأثر از فرار مغزها بوده است. در واقع مهاجرت نخبگان یکی از چالش­هایی است که این کشورها با آن روبه­رو هستند. بررسی نتایج تأثیر متغیرهای ...  بیشتر
تأثیر همزمان حکمرانی خوب واجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا
تأثیر همزمان حکمرانی خوب واجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا

بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 72-98

چکیده
  چکیده: هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم‌زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده‌شده است. نتایج ...  بیشتر