شواهدی از جریان‌های نیروی‌کار در دوره رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد
شواهدی از جریان‌های نیروی‌کار در دوره رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد

کیارش حسینی؛ مسعود نیلی؛ حسین جوشقانی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 161-188

چکیده
  بازارکار ایران از نظر تغییرات «خالص تعداد شاغلین»، در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 ، پدیده «رشد بدون اشتغال» و در فاصله سال‌های 1391 تا 1395، پدیده «اشتغال بدون رشد» را تجربه کرده است..مقاله حاضر ...  بیشتر
اندازه‌گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره‌ گردش ‌نقد
اندازه‌گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره‌ گردش ‌نقد

امینه محمودزاده؛ فرهاد نیلی؛ مسعود نیلی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 75-100

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر دوره‌ گردش ‌نقد بر سرمایه‌گذاری بنگاه از مسیر محدودیت مالی بررسی شده‌ است. در چارچوب یک مدل تعادل جزئی نشان داده می‌شود. طولانی شدن فاصله زمانی پرداخت برای نهاده‌‌های تولید تا دریافت ...  بیشتر