نقش پویا و محوری پس انداز بخش خصوصی در اثبات وجود شواهدی از کسری سه گانه در ایران
نقش پویا و محوری پس انداز بخش خصوصی در اثبات وجود شواهدی از کسری سه گانه در ایران

مریم مهرآراء؛ امیر غلامی؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 226-203

چکیده
  ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست‌هایی است که موجب ثبات و رشد می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس‌انداز ...  بیشتر