دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1390 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355)

صفحه 3-20

علیرضا کازرونی؛ سیاوش محمدپور؛ مجید فشاری


5. اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر

صفحه 87-110

جعفر عبادی؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی


6. اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور

صفحه 111-130

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی


7. اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران

صفحه 130-158

غلامرضا کشاورز حداد؛ منیره امیرخانلو


8. مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری

صفحه 159-172

حسین صادقی سقدل؛ مهدی ذوالفقاری؛ رحمان آرام