مطالعات و سیاست های اقتصادی (ESP) - پرسش‌های متداول