برای برقراری ارتباط با نشریه می توانید از طریق اطلاعات زیر و یا تکمیل فرم، اقدام نمایید.

آدرس دفتر نشریه: قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید. دانشگاه مفید، دفتر مجلات

شماره های تماس: 32130283-025 (تلفن)

ایام و ساعات پاسخگویی: 

ایمیل مدیر اجرایی نشریه:  mofidccls@gmail.com


CAPTCHA Image