مقاله پژوهشی
محاسبه نرخ حمایت اسمی خالص کل مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فولاد ایران (1380-1376)
1. محاسبه نرخ حمایت اسمی خالص کل مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فولاد ایران (1380-1376)

امیر حسین منتظر حجت؛ سید عنایت الله فخرایی

دوره 0، شماره 6 ، پاییز 1383، صفحه 5-24

چکیده
  صنعت فولاد در توسعه کشورها نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توجهی که این سازمان به ساختار حمایتی کشورها می کند، این مطالعه میزان حمایت ایران از صنعت فولاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان
2. رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان

محمد لشکری؛ عباس عرب مازار

دوره 0، شماره 6 ، پاییز 1383، صفحه 25-44

چکیده
  جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن
3. رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن

محمد خضری؛ محسن رنانی

دوره 0، شماره 6 ، پاییز 1383، صفحه 45-80

چکیده
  بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA)
4. تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA)

ناصر الهی؛ محمد نهاوندیان

دوره 0، شماره 6 ، پاییز 1383، صفحه 81-110

چکیده
  چالش همگرایی و واگرایی روند درآمد سرانه، یکی از چالش های مهم جهانی شدن است. در این مقاله بر اساس تلفیقی از نظریه عدول از تناسب ماتسویاما و نظریه مخروط های چندگانه دیردرف، فرضیه همگرایی روند درآمد سرانه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران
5. بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران

حجت الله سوری؛ کاظم یاوری

دوره 0، شماره 6 ، پاییز 1383، صفحه 111-138

چکیده
  خدمات وقفی می تواند نقش زیادی در تامین خدمات عمومی و توزیع درآمد در جوامع بشری داشته باشد؛ برخی از شواهد تاریخی و اقدامات فراگیر در جهان کنونی نشانگر این نقش ارزنده برای این گونه خدمات خیریه است. در مورد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری (مطالعه موردی ایران)
6. بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری (مطالعه موردی ایران)

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 6 ، پاییز 1383، صفحه 139-169

چکیده
  در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاست گذاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات کالا و صادرات غیرنفتی اهمیت خاصی در سیاست های بازرگانی کشور دارد. از این رو هدف این مقاله ارزیابی نقش بهره وری کل عوامل بر روی ...  بیشتر