دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد
1. ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد

یداللّه دادگر

دوره 0، شماره 3 ، بهار 1382، صفحه 5-22

چکیده
  کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی
2. مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی

سیدحسین میرمعزى

دوره 0، شماره 3 ، بهار 1382، صفحه 23-40

چکیده
  در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه
3. مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه

سید محمد موسى مطلبى

دوره 0، شماره 3 ، بهار 1382، صفحه 41-62

چکیده
  در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟
4. مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

مجید رضایى

دوره 0، شماره 3 ، بهار 1382، صفحه 63-84

چکیده
  اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام
5. عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام

حسن نظرى

دوره 0، شماره 3 ، بهار 1382، صفحه 85-98

چکیده
  در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران
6. جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران

کاظم یاوری؛ امیر حسین مزینی

دوره 0، شماره 3 ، بهار 1382، صفحه 99-128

چکیده
  جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار داراییها، نرخ ارز به سطحی فراتر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام
7. یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام

شمیم احمد صدیقى؛ محمد لشکرى

دوره 0، شماره 3 ، بهار 1382، صفحه 129-158

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله نقدی بر اصول مختلف اقتصاد نئوکلاسیک و بحثی درباره روش شناسی بدیل برای اقتصاد اسلامی است. این مقاله از یک طرف بعضی از انتقادات مطرح شده از سوی اقتصاددانان اسلامی در مورد روش شناسی ...  بیشتر