دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه
1. کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه

حسن نظرى

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 5-30

چکیده
  کار، اشتغال و تولید داراى سه بعد فلسفى، جامعه‏شناختى و اقتصادى مى‏باشد، ترتب بین این ابعاد منطقى است. از این رو بعد فلسفى، زیربناى جامعه‏شناختى و جامعه شناختى آن زیرساز بحث اقتصادى آن به حساب مى‏آید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى
2. پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى

محمد علی شاه آبادی

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 31-54

چکیده
  سیستم مدرن و پیشرفته بانک و بانکدارى در اقتصاد امروز جهان، شکل تکامل یافته نظام مالى و پولى جوامع گذشته است. جامعه اسلامى هم صرافخانه‏ها را در سیر تحولات نظام مالى خویش آزموده است؛ خدمات صرافخانه‏ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات)
3. بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات)

اکبر کمیجانی؛ سید هادی عربی

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 77-98

چکیده
  چرا کشورهای مختلف رژیمهای مختلفی را برمی گزینند؟ چرا حتی یک کشور معین در زمانهای متفاوت رژیمهای ارزی مختلفی را انتخاب می کند؟ این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی اهداف سیاستی، ویژگیهای ساختاری و شوکهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى)
4. فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى)

حسین صادقى؛ علیرضا شکیبایى

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 55-76

چکیده
  دسترسى به اطلاعات حجم اقتصاد زیر زمینى ومیزان فرار مالیاتى براى سیاستهاى کلان اقتصادى مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازى براى ایجاد یک سرى زمانى سالانه براى اقتصاد زیرزمینى (غیر قابل مشاهده)و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران
5. بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران

کاظم یاوری؛ نادر مهرگان

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 99-114

چکیده
  کی از دغدغه های اقتصادی در طرح ساماندهی تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و تولید است. دولت اذعان دارد که منابع مالی کافی ندارد، از این رو بکارگیری منابع مالی بخش خصوصی داخلی و سرمایه های خارجی جهت رسیدن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام
6. نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام

یداله دادگر؛ مجتبی باقری تودشکی

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 115-136

چکیده
  الگوی مصرف یکی از عناصر محوری در نظام اقتصادی اسلام است. برای ترسیم الگوی مصرف، لازم است، سطوح مختلف مصرف در اسلام مورد بررسی واقع شود. مقاله حاضر درصدد است دریچه هایی از این بحث را بگشاید. پس از ذکر مقدمه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال
7. عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال

جواد فخار طوسى

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 137-168

چکیده
  این مقاله به تبیین سیاستهاى کلى حکومت على علیه‏السلام در زمینه منابع تأمین و نیز نحوه صرف بیت‏المال مى‏پردازد، در این بین آنچه در جمع‏آورى اموال عمومى مورد تأکید مى‏باشد اثبات ممنوعیت اعطاى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران
8. بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 1 ، پاییز 1380، صفحه 169-199

چکیده
  هدف این مطالعه ارزیابی نقش عوامل نیروی کار، موجودی سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه R&D داخلی، انباشت سرمایه R&D خارجی، (از طریق تجارت خارجی) و سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی ایران می باشد.نظریه ...  بیشتر