دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن
1. نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن

ناصر فرشاد گهر

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، صفحه 5-26

چکیده
  این مقاله تلاش می­کند, یکی از اساسی ترین مسائل کشورهای نفت خیز یعنی عدم دستیابی به درآمد واقعی نفت را بررسی نماید. از همین روی ضمن کنکاشی گذرا بر پیامدهای اقتصادی, سیاسی و اجتماعی تأثیر کاهش بهای نفت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران
2. بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، صفحه 27-58

چکیده
    هدف این مطالعه ارزیابی علل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل است، معادله بهره­وری کل عوامل را به وسیلة به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره­گیری از مجموعه سری­های زمانی طی دوره  1338- 1380 ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید
3. تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید

یدالله دادگر

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، صفحه 59-94

چکیده
  نویسندگان‌، پس‌ از ذکر یک‌ مقدّمه‌ در مورد شکل‌گیری‌ نظریة‌ اقتصاد کلان‌، به‌ ارزیابی‌ مکتب‌های‌ مهم‌ آن‌ می‌پردازند. ابتدا به‌ شعبه­های کینزی‌ اشاره‌ می‌کنند، سپس‌ مکاتب‌ پولگرا، کلاسیک‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد
4. حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد

عبدالعلی منصف؛ علی صادقی تهراتی

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، صفحه 95-120

چکیده
  اصولا وقتی اقتصاد دانی دربارة بازارهای کارآمد سخن می‎گوید، بی‎گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست ؟ و چگونه می‎توان آن را محقق کرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بلای منابع و اثر آزمندی
5. بلای منابع و اثر آزمندی

جعفر خیرخواهان

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، صفحه 121-158

چکیده
  بیشتر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت), به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی, عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند. کثرت وقوع چنین پدیده ای باعث رواج اصطلاح "بلای منابع" شده است. دلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)
6. تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)

محمد رضا شریف آزاده؛ محمد حسین حسین‌زاده بحرینی

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، صفحه 159-192

چکیده
  سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تأثیر پذیری از متغیّرهای اقتصادی مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیّرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی
7. تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی

مجتبی سراج؛ مجید احمدیان

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، صفحه 193-225

چکیده
  این مقاله با توجه به اهمیت مواد غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه‌های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79 – 1362 بصورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوراکی به عنوان تابعی از قیمت آن ...  بیشتر