دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران
1. انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران

منصور خلیلی عراقی؛ قهرمان عبدلی

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-18

چکیده
  هرچند اختراع و اکتشاف در مقطعی از زمان رخ می‌دهد ولی انتشار و نفوذ آن در جامعه به صورت تدریجی و آهسته انجام می‌شود و به تبع آن رشد و بهره‌وری اقتصاد نیز به تدریج تحت تأثیر قرار می‌گیرد. انتشار و نفوذ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک
2. پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک

حسین عباسی‌نژاد؛ احمد محمدی

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 19-42

چکیده
  پیش‌بینی نرخ‌های ارز یکی از مسائل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل
3. آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل

محسن مهرآرا؛ نصرت عباس‌زاده

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 43-60

چکیده
  نظریه برابری قدرت خرید بیان‌کننده رابطة بلند مدت بین نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز است. مقاله حاضر نظریه برابری قدرت خرید (PPP) را در گروه کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از داده‌های سالانه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران
4. بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران

امیر رسائیان؛ جعفر اصغری

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 61-88

چکیده
  ظهور شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و تفکیک مالکیت از مدیریت، منجر به طرح مدل‌های ارزیابی عملکرد گردید. در راستای طرح مدل‌های مذکور، معیارهای ارزیابی حسابداری و اقتصادی، نقش بسزایی را ایفا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی
5. نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی

یدالله دادگر

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 89-114

چکیده
  در این مقاله به تحلیل نقش قضیه کوز و تحولات آن می‌پردازیم. در بخش مقدماتی ضمن روشن کردن چارچوب مفهومی، به زمینه‌ها و پیشینه‌های موضوع اشاره می‌شود. بخش‌های دوم و سوم به توصیف و تشریح قضیه مربوطه و هزینه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی
6. راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی

سیّد عبّاس موسویان

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 115-132

چکیده
  واحدهای اقتصادی دوگونه نیاز مالی خود را از طریق بانک‌ها تأمین می‌کنند. نخست نیازهای مالی متعارف و قابل برنامه‌ریزی که به‌ طور معمول از تسهیلات عادی بانک‌ها استفاده می‌کنند، دوم نیازهای مالی غیرمتعارف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384)
7. برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384)

احمد جعفری صمیمی؛ علیرضا امین‌خاکی

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 132-146

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تأثیر شاخص‌های عدم اطمینان بر روی رفتارمصرفی خانوار در اقتصاد ایران طی سال‌های 1384-1338 می‌باشد. برای این منظور از شاخص‌های عدم اطمینان نرخ بیکاری، رشد انتظاری درآمد، قدر مطلق انحراف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت
8. بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت

سعید کریمی؛ محمد علیزاده

دوره 0، شماره 11 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 147-165

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رابطه علیت بین هزینه‌های ‌جاری و کل هزینه‌های دولت با درآمدهای دولت در اقتصاد ایران برای دوره (84-1357) است. در این تحقیق با بکارگیری آزمون ایستایی و هم‌چنین با استفاده از ARDL و مدل تصحیح ...  بیشتر