دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران
1. نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران

اسدالله فرزین‌وش؛ سید جمال‌الدین محسنی زنوزی

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-32

چکیده
  در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیستم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی‌ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به نقش قیمت دارایی‌ها در مکانیسم انتقال پولی (انتقال سیاست‌ها و شوک‌های پولی) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده
2. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده

شاپور محمدی؛ محمدعلی خجسته

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 33-48

چکیده
  عدم تطابق رفتار واقعی بازارهای مالی با آنچه تئوری‌های اقتصادی تحت عنوان بازارهای کارا ارائه نموده‌اند، سبب ظهور حوزه‌های مطالعاتی جدیدی مانند اقتصاد و مالی رفتاری (ترکیب اقتصاد و علوم رفتاری) و یا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران

محمود یحیی‌زاده فر؛ وحید تقی‌نژاد عمران؛ سیاوش علیپور

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 49-68

چکیده
  حباب، به افزایش بی رویه، انحراف زیاد و پایدار قیمت‌ها از قیمت تعادلی در اثر عوامل غیر بنیادی اطلاق می‌شود. در واقع حباب قیمتی نوعی افزایش غیر واقعی و فزاینده در قیمت‌ها‌ست که ناشی از خوش بینی و واکنش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی
4. گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی

حسین صادقی سقدل؛ سید هادی مخزن موسوی

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-94

چکیده
  عدالت فصل مشترک کلیه مکاتب با رویکردهای اخلاقی است و همه آنان به نحوی برابری چیزی را خواسته و کلیه تصمیماتشان را در آن زمینه سامان داده‌اند. طرح سؤال «عدالت در چه چیزی؟» اولین گام در جهت عملیاتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا
5. نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا

سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 95-108

چکیده
  یکی از پدیده‌های گسترده جهانی شدن در دهه اخیر برون سپاری بین‌المللی منابع است، به طوری که برای صنایع دارای تولید انبوه کاربرد زیادی می‌یابد، و بهره‌وری آن را ارتقاء می‌بخشد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت
6. اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت

سعید راسخی؛ امید رنجبر

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 109-134

چکیده
  یکی از سؤالات اساسی پیش‌روی تئوری‌های اقتصادی این است که آیا امکان دارد شکاف درآمدی میان کشورهای غنی و فقیر کاهش یابد؟ این سؤال در ارتباط با یکی از قدیمی‌ترین و جنجال برانگیزترین موضوعات در اقتصاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
7. تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران

لطفعلی عاقلی؛ مهدیه رضا قلی‌زاده؛ مجید آقایی خوندابی

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 135-160

چکیده
  تشخیص اثرات شوک‌های مالی مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه اثرات شوک‌های مالی ناشی از افزایش کل مخارج واقعی و درآمدهای مالیاتی دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346)
8. شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346)

حسین اصغرپور؛ داود بهبودی؛ محمدحسن قزوینیان

دوره 0، شماره 15 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 161-185

چکیده
      تولید، اعم از تولید صنعتی و کشاورزی، بدون وجود شبکه‌های زیربنایی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. نیروی برق با توجه به تغییرات پدید آمده در صنایع و تبدیل نیروی محرکه مکانیکی به الکتریکی، پیدایش موتورهای ...  بیشتر