دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران
1. فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران

اکبر کمیجانی؛ حسین کاوند؛ حسین عباسی‌نژاد

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-32

چکیده
  دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی استقلال سیاست پولی، علل ضعف آن و نقش عوامل مؤثر برآن معرفی شوند. به نظر می‌رسد که به علت تثبیت نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران و عدم واکنش آن به نوسانات متغیرهای اسمی، نقش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف
2. ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف

اسدالله فرزین وش؛ سجاد برخورداری

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-46

چکیده
  بانک‌های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی نظیر تورم مورد هدف، نرخ بهره را با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار می‌دهند. با توجه به اهمیت نرخ بهره در ساختار اقتصادی کشورها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آزمـون نظریـه انتظارات در تابـع تقاضای پول ایران
3. آزمـون نظریـه انتظارات در تابـع تقاضای پول ایران

محمدرضا منجذب

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 47-58

چکیده
  به طور معمول در مبانی نظری و کاربردی تابع تقاضای پول نقش انتظارات مطرح است. یکی از پارامترهای مؤثر بر تقاضای پول نرخ تورم است و با افزایش تورم تقاضای پول کاهش می‌یابد. تورم در اقتصاد تابعی از متغیرهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران
4. شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران

سعید مشیری؛ محمد نادعلی

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-88

چکیده
  اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب‌های بسیاری در فعالیت‌های کلان اقتصادی مواجه بوده است. از جمله آن‌ها، فعالیت‌های بانکی در کشور است. سیستم بانکی کشور طی دهه‌های اخیر با مسایلی از قبیل؛ ملی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367)
5. نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367)

محسن ابراهیمی؛ ابراهیم زرینی؛ سید محمدعلی حاجی میرزایی

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-106

چکیده
  در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش «خود رگرسیون برداری ساختاری»(SVAR)[1] با داده‌های فصلی برای قیمت‌ نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است، نتایج حاصل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه
6. اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه

محسن مهرآرا؛ سعید بیات

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 107-124

چکیده
  درآمدهای نفتی بخش عمده درآمدهای صادراتی کشورهای عضو اوپک را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه بازارهای جهانی نفت در طول چهار دهه گذشته بسیار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثر گذاری درآمدهای نفتی بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران
7. نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران

لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری؛ حسن محمد‌ غفاری

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-148

چکیده
  ‌با افزایش امید به زندگی، کیفیت نیروی انسانی و افزایش سن بازنشستگی، سعی شده است تا با ایجاد شرایط بازنشستگی‌های زودهنگام به عنوان جزئی از نظام‌های بازنشستگی در دنیا، علاوه بر تخفیف سنی فوق، از فشار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد
8. خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد

محمود متوسلی؛ محمود مشهدی‌احمد

دوره 0، شماره 17 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 149-172

چکیده
  برای کسانی که با علم اقتصاد آشنایی اندکی دارند مطالعه مقالات این علم حیرت آور است. هر کس با مراجعه به مجلات معتبر این رشته ممکن است از خود بپرسد،«آیا این اقتصاد است یا شاخه‌ای از ریاضیات؟»؛ به هر ...  بیشتر