نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

2 استادیار دانشگاه پیام نور، خوزستان، آبادان

چکیده

در گذشته اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش موثری را در سیکل‌های تجاری ایفا نمی کنند.لیکن بحرآن‌های بوجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه محققین و پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است.این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل‌های تجاری ایران طی سال‌های 1396-1344 بپردازد.بر این اساس در پژوهش حاضر نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل‌های تجاری،در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری(SVAR) بررسی می‌شود.در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می‌شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی،نرخ رشد حجم حقیقی پول،نرخ رشد واردات کالاها به عنوان متغیرهای کلان در نظر گرفته می‌شوند. نتایج حکایت از آن دارد که شوک ساختاری مخارج دولت تاثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of fiscal policy on business cycles in Iran

نویسندگان [English]

  • fereshteh Abdollahi 1
  • alireza eghbali 2
  • abdolkhalegh ghobeyshavi 1

2 Assistant Professor of Economics, Payam Noor University, Khuzestan, Abadan,

چکیده [English]

In the past, it was believed that fiscal policy did not play an effective role in business cycles. Investigate the effect of financial policy on Iran's business cycles during the years 1344-1396. Therefore, in the present study, the role of financial policy variable along with a set of macroeconomic variables in creating business cycles, in the form of a self-explanatory structural analysis (SVAR) model. In this regard, government spending is used as an indicator for fiscal policy, and the variables of growth rate of GDP, real growth rate of real money volume, growth rate of import of goods are considered as macro variables. The results suggest that the structural shock of government spending has had a negative impact on the business cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Policy
  • Business Cycle
  • Hodrick-Prescott
  • Structural Vector Regression