نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مالی ـ مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بازار بین بانکی و فعالیت بانک‌ها در بازارهای مالی باعث به هم‌پیوسته شدن بانک‌ها شده است. این به هم ‎پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می‌شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می‌شود. برای سیاست‎گذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه‌گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک‌‌های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحاً بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیّت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی 12 ماه دارد. سیاست‌گذار می‌بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Contagion Risk on the Macroeconomic Performance of Iran and Identifying Too-Connected-To-Fail (TCTF) Banks

نویسندگان [English]

  • Mostafa Seraj 1
  • Reza Tehrani 2
  • Saeed Fallahpour 3

1 Ph.D. Student in Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.

2 Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The interbank market and the activity of banks in financial markets have led to the interconnectedness of banking system. In the normal situation, the interconnectedness will make the system more stable, but in a turbulent condition, the crisis will quickly spread to the entire banking network. In order to effective policy making in financial stability, continuous measurement and monitoring of the level of contagion in the banking network and studying the mechanism of its impact on macroeconomics is required. This paper evaluates the risk of contagion by using Dynamic causality statistics (DCI), and has identified the banks that have a systemic importance in terms of contagion or so-called too-connected-to-fail (TCTF). The relationship between GDP changes and the value added of the financial sector with changes in the DCI index of Iran's banking sector has been evaluated using Granger causality, which indicates a negative relationship up to 12-month time horizon. In order to take a timely measure for decreasing the adverse effects of systemic risks, Policy-makers should monitor DCI index continuously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contagion
  • Dynamic Causality Index (DCI)
  • Granger Causality
  • Too-connected-to-Fail (TCTF) banks
CAPTCHA Image