نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نقش کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص‎ترین ویژگی‎های کسب‎وکارهای کوچک و متوسط می‎توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش‎های اقتصادی، تقویت تاب‎آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری‎ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل‎دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته‎های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده‎های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط را به‎طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining The Factors Affecting the Growth of Small and Medium-Sized Enterprises’ Value Added in Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Hedieh Setayesh 1
  • Abbas Memarnejad 2
  • Kambiz Hojabr Kiani 3
  • Taghi Torabi 4

1 Economic Researcher and Analyst

2 Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Faculty of Management and Economics

3 Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Faculty of Management and Economics

4 Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Faculty of Management and Economics

چکیده [English]

The role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in various aspects of national economies is a substantial issue that has attracted the attention of many researchers and policy makers. The potential of SMEs in job creation, fostering the dynamism of the economic sectors, strengthening the economic resilience, promoting the innovation levels, and improving the economic growth are known as the most pivotal features of these enterprises. The present study focusing on Iranian economy, seeks to analyze the impact of factors affecting the growth of SMEs’ value added in 22 two-digit ISIC codes, using panel data approach for the period of 2005-2015. The findings of this study indicate that innovation growth in SMEs has a positive significant effect on their value added growth; furthermore, an increase in the openness degree of Iranian economy has not affected the growth of SMEs’ value added positively. Moreover, the growth of production inputs used in traditional growth models (physical capital, labor, and human capital) can have a positive significant effect on SMEs’ value added growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Small and Medium-Sized Enterprises (SME)"
  • "Growth"
  • "Manufacturing"
  • "Panel Data"
CAPTCHA Image