نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک‌های احساسی است. اندازه‌گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تأثیر شوک‌های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تأثیر شوک‌های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تأثیرگذاری شوک‌های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده‌شده است. نرم‌افزار مورداستفاده به‌منظور بررسی مدل تحقیق داینار می‌باشد. تأثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه‌گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می‌باشد که نوسانات حباب‌ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می‌نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه‌گذاری، و تولید توضیح می‌دهد. این شوک‌ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sentiment Shocks in Comparison to Fluctuations in Consumption, Investment and Production on the Stock Price Bubble

نویسندگان [English]

  • Narges Rahmaniani 1
  • Kiomars Sohaili 2
  • Shahram Fattahi 2

1 Ph.D. in Economics, Razi University

2 Associate Professor of Razi University

چکیده [English]

In recent years, stock price in the Tehran Stock Exchange has suffered many times from the bubble. Part of this bubble in the Tehran Stock Exchange is caused by sentiment shocks.
It is important to accurately measure and examine the stability of the impact of sentiment shocks on the stock price bubble. The purpose of this study is to quantify the impact of sentiment shocks on the stock price bubble and to investigate the stability of the impact of sentiment shocks on the stock price bubble. To do so, quarterly data on total stock price index for the period 1995 -2014 were used.
The software used to investigate the research model is Dynar. The impact of variable which is related to the investor’s sentiment shock is the relative size of the old bubble to the new bubble, which causes bubble fluctuations and stock price fluctuations. The results indicate that sentiment shock explains much of the stock price fluctuations as compared to consumption, investment, and production fluctuations. These shocks are transmitted to the real economy through credit constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange
  • stock price bubble
  • sentiment shock
  • Dynamic stochastic general equilibrium
  • Dynar software
CAPTCHA Image