نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی شریف

4 استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند.
این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه‌هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند. پس از شناسایی این مولفه‌ها، به مقایسه پیاده‌سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده‌است. داده‌های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق‌ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب‌کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد مولفه‌های موثر بر سلامت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب سه مضمون سازمان‌دهنده‌ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم‌ترین کاستی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران در سه بخش «کنترل‌های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Investigating the Safety Components of Mutual Funds and Comparing Iran and the United States

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kashanipour 1
  • Ali Lotfi 2
  • Hossein Abdoh Tabrizi 3
  • Sam Savadkohifar 4

1 Farabi Campus of Tehran University

2 Farabi Campus of Tehran University

3 Sharif University of Technology

4 Islamic Azad University

چکیده [English]

Mutual funds are among the institutions that provide for the participation of people in the economy and, used to implement Sections 9 and 19 The general policies of the resilience imparted by the Supreme Leader.
This research seeks to identify the components that ensure the safety of mutual funds. Then compares them between Iran and the United States. The data are qualitative and the method of research is thematic analysis using thematic network analysis, and its approach is deductive. In Islamic countries, especially Iran, the design of mutual funds, while respecting Islamic jurisprudence, must also be persuading for investors. The results show that the components affecting the safety of mutual funds are identified in the three organizing themes including "continuous monitoring", "standards of eligibility of managers of the fund" and "avoidance of conflicts of interest". According to the results, the most important deficiencies of mutual funds in Iran are in three parts: internal control and risk control, disclosure of information, and "conflict of interests and deal with individuals Affiliated ".

کلیدواژه‌ها [English]

  • mutual fund
  • thematic analysis
  • conflict of interests
  • regulator
  • investors protection
  • information transparency